Klára Střížová

Klára vystudovala speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě a učitelství pro
1. stupeň základní školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně působí jako učitelka na Základní škole v Neplachovicích, kde se věnuje výuce angličtiny a informatiky na 1. stupni a dále také jako speciální pedagog ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde pracuje s dětmi s duševním onemocněním.

Ráda objevuje nové možnosti využívání iPadu žáky ve výuce tak, aby přispěl k větší efektivitě vzdělávacího procesu, ale také možnosti, které iPad skýtá samotným pedagogům. Moderní technologie se staly nedílnou součástí jejího pedagogického působení. Je úspěšnou koordinátorkou eTwinningových projektů, při jejichž realizaci vede své žáky k zodpovědnému a smysluplnému využívání nejen iPadu.