Program

Program Letní školy 2022 bude jako vždy nabitý zážitky, objevováním a zkoušením, stejně tak ale poskytne dostatek času na relax a odpočinek. Systém povinných a volitelných seminářů nabízí možnost volby vlastního času na relax a výlety do okolí, stejně jako se Vás budeme snažit přitáhnout k zajímavým „miniworkshopům“ a ukázkám z praxe.

Každý účastník absolvuje povinné a povinně volitelné workshopy. Podmínkou je absolvování alespoň tří z pěti volitelných seminářů. Systém je následující:

IMG_3295

První den
odpoledne: oficiální uvítání, 1 volitelný workshop

Druhý den
dopoledne: 2 volitelné workshopy
odpoledne: povinný outdoorový workshop Hledá se JT

Třetí den
dopoledne: povinný workshop Zasypáni lavinou …
odpoledne:  2 volitelné workshopy (14:00 a 16:00)

Čtvrtý den
dopoledne: minikonference

První den

  • po obědě očekáváme příjezd účastníků, proběhne prezence a ubytování
  • v odpoledních hodinách proběhne první, povinně volitelný workshop
    (např. seznámení s iPadem pro úplné začátečníky, ale na výběr budou i další témata)

Druhý den

  • dopoledne nabídneme sadu volitelných workshopů
  • odpoledne nás čeká první povinný outdoorový workshop Hledá se JeTy. Již tradičně vás pozveme do divoké jesenické přírody, kterou pomocí iPadu uvidíte tak trochu jinak.

Třetí den

  • dopoledne opět povinný workshop, tentokrát nazvaný Zasypáni lavinou … Lavinou aplikací, lavinou pedagogiky, lavinou inspirace pro rozvíjení digitální kompetence s žáky.
  • v odpoledních hodinách poslední sadu volitelných workshopů

Čtvrtý den

  • před obědem proběhne minikonference, na které budete prezentovat své vlastní výstupy vytvořené na Letní škole
  • po ní Letní školu společně zakončíme posledním obědem