Volitelná část

Zatímco jedna část programu je pro všechny účastníky povinná, druhou část si sestavuje každý účastník jen podle svého zájmu. Aktuální seznam volitelných workshopů je průběžně doplňován a konkrétní rozložení bude upřesněno na základě přijatých přihlášek a zájmu účastníků.

Na základě Vašich požadavků mohou být doplněny i další témata. Svou volbu konkrétního workshopu provedete dotazníkem, který Vám bude zaslán v průběhu května/června 2020.

Základní nabídka workshopů pro rok 2020.


Proč využívat iPady u žáků (nejen) s SVP (Vojtěch Gybas)

iPad nabízí mnoho funkcí zpřístupnění, které splní všechny vaše potřeby v oblasti zraku, fyzických a motorických schopností, interakce, sluchu a učení. V tomto workshopu se dozvíte, jak tyto funkce nakonfigurovat. 

Tvorba digitálních učebních materiálů v aplikaci Book Creator (Vojtěch Gybas)

V tomto workshopu se dozvíte, jak vytvářet a upravovat digitální obsah materiálu v podobě výukových elektronických knih; možností exportu, sdílení a práce se souborem typu .epub.

Technika klíčování zeleného plátna s Greenscreen by Do Ink (Vojtěch Gybas)

V tomto workshopu se dozvíte, jak integrovat (napříč vzdělávacími oblastmi) a přepracovat (klíčovat) digitální obsah -> upravit, upřesnit, vylepšit a integrovat informace do stávajícího digitálního obsahu (fotografie, video) tak, aby vznikl nový, originální a relevantní obsah a znalosti.

Rozšířená realita ve výuce různých předmětů aneb zaostřeno na AR Makr (Petra Boháčková, Slávek Hora)

Na tomto workshopu se zamyslíme nad využitím rozšířené reality v různých vzdělávacích předmětech. Pracovat budeme především s aplikací AR Makr, ze které využijeme jak prostředí připravená v aplikaci, tak i svá vlastní. Ukážeme si, jak vytvořená prostředí můžeme sdílet.

Úniková místnost a její využití v různých vyučovacích předmětech (Petra Boháčková, Slávek Hora)

Ukážeme, jak můžeme vytvořit únikovou místnost virtuální i reálnou. Využijeme k tomu aplikace Flippity a různé pokročilejší aplikace pro tvorbu qr kódů.

Micro:bit v zemi divů (programování ve spojení s různými vyučovacími předměty za využití knihy Alenka v říši divů) (Petra Boháčková, Slávek Hora)

Propojíme čtenářské dovednosti s manuální tvorbou a programováním. Kromě toho najdeme využití v různých předmětech, a to jak přírodovědných, tak i humanitních. 

Sam Labs (využití různých programovatelných senzorů v projektech a vyučovacích předmětech) (Petra Boháčková, Slávek Hora)

Téma internetu věcí se objevuje v médiích dnes a denně. Stavebnice Sam labs nám umožní s touto problematikou seznámit i naše žáky. Chytrá domácnost, hrající pohlednice nebo něco úplně jiného? A že nemáte senzory? Nevadí, využijeme ty virtuální. 

iPad v zájmovém vzdělávání (Bára Meskařová)

V tomto workshopu se dozvíte jak kreativně využívat iPad při aktivitách v zájmovém vzdělávání -> tvorba animovaných filmů; klíčování zeleného plátna; práce s Ozoboty a Sphero roboty za účelem přirozeného seznámení se s digitální gramotností.

ScratchJr programování pro nejmenší (Bára Meskařová)

V tomto workshopu se naučíme pracovat s aplikací Scratch Jr., což je pomůcka k výuce algoritmizace a programování. Vzhledem k jejímu jednoduchému rozhraní je určena pro děti v předškolním vzdělávání, ale využívat ji mohou i žáci na nižším stupni základní školy.

Sphero od A do Z (Libor Klubal, Bára Meskařová)

Chcete poznat robotické koule Sphero? Nebo už patříte mezi jejich nadšené příznivce? Pro všechny z vás je určen náš workshop. Rozdělíme vás na začátečníky a pokročilé, naučíme vás kouli ovládat a nakonec vám ukážeme a nápady jak Sphero využít v různých předmětech.

Animace ve výuce (Libor Klubal)

Scénář, příprava techniky, práce s aplikací typu stop-motion a spousta nápadů jak to vše realizovat v normální vyučovací hodině. Vyzkoušíme si vytvoření jednoduchého filmu s titulky a akční scénou. Na workshop přivezeme pomůcky, které používáme ve škole a můžou Vás inspirovat ke zřízení podobného studia u Vás ve škole. Chybět nebudou ukázky reálných projektů žáků.

Matematika s iPadem (Libor Klubal, Patrik Kavecký)

Projedeme výuku matematiky od 6. třídy až k maturitě (pokud tedy bude). Vyzkoušíme si řešení praktických matematických úloh pomocí iPadu. A nebude to jen o matematice, ale také o rozvoji digitálních dovedností. Vybereme to nejlepší z každého ročníku, snad si vyberete.

Digitální hodnocení (Libor Klubal, Jitka Rambousková)

Popovídáme si o aplikacích, které nám mohou pomoci s aktivizací a hodnocením žáků ve výuce. Půjdeme od jednoduchých hlasovátek až po průvodce celou hodinou.

Co s iPadem v dějepise (Jitka Rambousková)

iPad v dějepise se splněný sen každého učitele. Snadno a jednoduše ho začleníte do hodin, ať v rukou učitele či žáka. Myšlenkové mapy či časové osy jsou jen začátek. 

Ozobot v hodině (Jitka Rambousková)

Malý, ale šikovný. Ozobot je jednoduchý robot, kterému k životu stačí klidně jen papír a fixy, ale lze ho naprosto seriózně programovat. Díky své jednoduchosti je ideální pro využití v běžné vyučovací hodině a my si pár nápadů ukážeme. 

Od prvouky až k fyzice (Lenka Skýbová, Pavel Gavenda)

Seminář je zaměřen na využití iPadu ve výuce přírodovědných předmětů na 1. a 2. stupni. Ukážeme si na konkrétních experimentech využití vnitřních i externích čidel. Použijeme i další nativní aplikace využitelné v těchto předmětech.

Roboti aneb programování pro každého (Patrik Kavecký)

Už název workshopu napovídá, že robotická pomůcka je významným motivátorem při výuce programování a rozvoji algoritmického myšlení. Cílem tohoto workshopu bude představit vám vzdělávací zdroj „Jak na výuku programování s využitím robotické hračky“, který vznikl v rámci projektu Digitální gramotnost.

Jak na přípravy s iPadem II (Patrik Kavecký)

Vaše pozitivní zpětná vazba v loňském roce byla důvodem, že jsme tento workshop zařadili i letos. Opět zacílíme na tři nosné atributy při tvorbě učitelských příprav – efektivitu, názornost a recyklovatelnost. Máte-li „jablečný pencil“, nezapomeňte si jej vzít.

 

Workshopy pro začátečníky (doporučená série)

Základy ovládání iPadu, nastavení, AppStore

Vestavěné a základní aplikace – Poznámky, Fotoaparát, Připomínky, Safari, Mail, Anotace, Piccollage

Práce s fotografií a videem, základy iMovie

Sdílení a správa souborů, Airdrop, QR kódy

Hodina s iPadem – jak navrhnout vyučovací hodinu s pomocí iPadu

Keynote, iMoviePicCollage,