Přihláška

Základní informace:

Účastnický poplatek v roce 2024 je 8990,- Kč zahrnuje ubytování (včetně všech služeb hotelu), stravu a lektorné. Délka programu je 24 hodin a účastník obdrží osvědčení, které lze použít v rámci Šablony „Inovativní vzdělávání“

Akci je možné hradit z prostředků OP JAK „Šablony“ – celkem 3 šablony.

Veškeré organizační informace k Letní škole získáte od Ing. Evy Tomečkové (tomeckova@iskolstvi.cz)

Přihlašovací formulář