Přihláška

Kapacita Letní školy je naplněna. Přihlášky přijaté po 4. 5. 2023 jsou jen v režimu náhradníků. V případě uvolnění místa vás budeme informovat.

Přihláška na Letní školu s iPadem pro náhradníky

Přihlášení probíhá elektronicky pomocí formuláře. Na základě jeho vyplnění dostanete fakturu a potvrzení na zadaný e-mail.

 

Další informace:

Účastnický poplatek v roce 2023 je 7690,- Kč zahrnuje ubytování, stravu a lektorné.

Akci je možné hradit z prostředků OP JAK „Šablony“.

Veškeré organizační informace k Letní škole získáte od Ing. Evy Tomečkové (tomeckova@iskolstvi.cz)