Přihláška

Přihlášku na Letní školu s iPadem najdete zde:  Prihlaska_LS_2020 

Její zaslání je podmínkou účasti na Letní škole. Další podmínkou je zaplacení účastnického poplatku 5990,- Kč.

Veškeré organizační informace k Letní škole získáte od Ing. Evy Tomečkové (tomeckova@iskolstvi.cz)